Om oss

Allt inom lokalvård med skinande resultat

IMD Städservice är ett professionellt företag inom lokalvård och fönsterputs med över 15 års erfarenhet. Vi är alltid noggranna, håller våra tider och åtar oss alla sorters uppdrag inom städning och trädgårdsskötsel:

 

  • flyttstädning
  • kontorsstädning
  • fönsterputs
  • golvvård
  • trappstädning
  • industristädning
  • byggstädning
  • fasad – och taktvätt
  • trädgårdsarbete

 

Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Vi är utbildade och certifierade inom INSTA 800, SRY, SIV och hygienutbildning.

 

                                                                     

 

Miljöpolicy

 

 

Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter. Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Vår miljöpolicy innebär att:

• All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser.

• Följa all miljölagstiftning som omfattar vår verksamhet samt följa vår miljöpolicy i varje

städuppdrag.

• Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.

• Formulera miljömål som grundar sig på att minska miljöbelastningen samt följa upp målen genom att mäta och utvärdera vår verksamhet så att den hela tiden följer vår policy.